Måned: november 2015

Næringsforeningen i Trondheim

Gjennomgang av den nye godsanalysen i regi av Nasjonal Transportplan ved prosjektleder Else-Marie Marskar. Overføring av store volumer av gods fra veg til sjø og bane er mulig. Må da ha kraftige virkemidler: høy bruksavgift på veg, billigere og mer effektive havner og baneterminaler, desentralisert struktur, lengre tog, og tilskudd til sjø og bane. Men Read More …