Måned: april 2016

NIMA Innkjøpsforum 2016

NIMA Trøndelags årlige konferanse, Innkjøpsforum har siden 1997 vært en unik arena for nettverksbygging mellom innkjøpere og leverandører i Midt-Norge. Hans-Wilhelm Steinfeld har hatt en helt ekstraordinær karriere som en av NRKs mest fremtredende utenrikskorrespondente. Spørsmålene ville ingen ende ta i etterkant av Steinfelds foredrag.