INNKJØPSFORUM 2015

Trondheim(1)_jpg%20(content)

NIMA Trøndelag holdt nylig sin årlige innkjøpskonferanse. Fokuset var på etikk, jus, verdiskapende samspill, møtekultur, merkevarebygging prestasjonsutvikling, arbeidsmarkedskriminalitet og gründerfilosofi.

Programmet for dagen:

-Næringslivet i Trøndelag – hva skjer?
-God møtekultur og slagkraftig samahandling
-NRS Norge AS – et trøndersk eventyr
-Hverdagen til den norske forbrukeren i 2025
-Nyhavna – en ny bydel?
+ mange flere spennende tema

Siden 1997 har NIMA Trøndelag arrangert Innkjøpsforum . Du kan forvente deg dyktige foredragsholdere, aktuelle temaer i tiden og selvsagt gode muligheter for nettverksbygging.