Kirkeruinen

Det hele startet i 1970 da de arkeologiske utgravingene i Søndre gate avdekket opptil fire meter tykke kulturlag under dagens overflate. Disse jordlagene inneholdt spor etter menneskelig aktivitet fra området først ble tatt i bruk på 900-tallet og fram til i dag. Det mest oppsiktsvekkende funnet var ruinen av ei steinkirke fra middelalderen. Denne kirka ble bygd ca. 1160, og var i bruk inntil den brant ned en gang mellom 1430 og 1531. Under kirkeruinen ble det funnet rester av en trebygning fra første halvdel av 1000-tallet. Sannsynligvis sto det ei trekirke med tilhørende kirkegård her før steinkirka ble bygd.

Mot slutten av 1500-tallet ble det anlagt ei bred brann gate, kjent som Øvre Allmenning, over den forlatte kirke tomta. Det ble funnet rester etter hus som har stått på hver side av denne allmenningen. Først etter Hornemannsbrannen i 1681 ble selve kirketomta igjen bebygd, da etter Cicignons byplan. På 1700-tallet ble det reist et fl ott trepalé på denne tomta. I 1972 ble paleet revet for å gi plass til nye lokaler for Trondhjems Sparebank. I 2010 stod SpareBank 1 SMNs nye hovedkontor ferdig på samme sted. Et viktig mål i utformingen av det nye bygget var å gjøre kirkeruinen mer tilgjengelig for publikum. Olav den hellige var Norges viktigste helgen. Etter hans død på Stiklestad 29. juli 1030 ble liket smuglet til Nidaros. Sagaen forteller at Magnus startet byggingen av Olavskirken på det stedet hvor Olav den helliges lik ble gjemt, i et skur, natten etter at han døde. Lenge har vi trodd at ruinene i bankens kjeller var rester etter Gregoriuskirken, men nyere forskning viser noe helt annet. Bygnings messige forhold tilsier at det var her St. Olavs lik lå den første natta. At det er her du kan se ruinene av Olavskirken.