NIMA Innkjøpsforum 2016

NIMA Trøndelags årlige konferanse, Innkjøpsforum har siden 1997 vært en unik arena for nettverksbygging mellom innkjøpere og leverandører i Midt-Norge.

12909534_1141966319181196_2839529276216182379_o

Hans-Wilhelm Steinfeld har hatt en helt ekstraordinær karriere som en av NRKs mest fremtredende utenrikskorrespondente. Spørsmålene ville ingen ende ta i etterkant av Steinfelds foredrag.

12957418_1141964772514684_5165323363220706616_o