Næringsforeningen i Trondheim

12189031_1056675307685520_6596228589646217918_nGjennomgang av den nye godsanalysen i regi av Nasjonal Transportplan ved prosjektleder Else-Marie Marskar. Overføring av store volumer av gods fra veg til sjø og bane er mulig. Må da ha kraftige virkemidler: høy bruksavgift på veg, billigere og mer effektive havner og baneterminaler, desentralisert struktur, lengre tog, og tilskudd til sjø og bane. Men i følge modellene i analysen må næringslivet betale mer – og det vil være samfunnsøkonomisk ulønnsomt.